Proof

A nyáron új sorozat indult az amerikai TNT csatornán Proof címmel. Rövid bevezetőként elmondhatom, hogy a sorozat főhősnője Dr. Carolyne Tyler sebészként dolgozik egy amerikai kórházban. A milliárdos Ivan Turing a kórházat adománnyal támogatná ám mindehhez van egy feltétele. Dr. Tyler együttműködését kérné a kutatásában, aminek célja nem más, mint tudományos bizonyítékot találjani a halál utáni életre. Már a harmadik részben meg is jelenik a hipnózis mint egyik kutatási terület.

A sorozat még most kezd kibontakozni, egyelőre még magyar felirat sem készült hozzá, ami remélhetőleg a jövőben változni fog.

Mi az örök élet titka?

Bizonyára már sokan elgondolkoztatok azon, hogy mi lenne ha örökké élhetnénk. Persze végig fiatalon és egészségesen itt a Földön. Félretéve olyan problémákat mint a túlszaporodás és a Föld pusztulása.

Ha örök életünk lenne ki tudnánk tölteni minden pillanatát? Ugyanabban a bőrben és a hátunk mögött levő múltbeli problémákkal és olykor kínzó emlékekkel együtt. Ismerve a rossz döntéseket amiket már nem tudnánk kijavítani. Lehet, hogy ez nem is lenne olyan fantasztikus mint ahogy elképzeljük. Sokszor gondolunk arra is, hogy milyen jó lenne újrakezdeni mindent, hogy kijavíthassuk a hibákat és jobb döntéseket hozhassunk. Visszafordítani az idő kerekét és megpróbálni újra szembenézni a nehézségekkel a korábbi hibáinkból okulva.

De nézzük meg az örök élet kérdéskört egy másik szemmel is. Mit ért a keresztény hit örök életen? Halálunk után egy örökké valóságon keresztül a mennyben vagy a pokolban üthetjük el az időt. De mivel? Miért jó egy örökké valóságon keresztül a lábunkat lógatni a hatalmas boldogságban? Ez nekem rémesen unalmas dolognak hangzik, ami már-már inkább kínzás. Az emberi élet arról szól, hogy újabb és újabb célokat tűzzűnk ki magunk elé. Az élet a változásról és az előrehaladásról szól. Ha elértünk egy célt akkor leülünk és az mondjuk, hogy most már mindenünk megvan? Nem, új célokat tűzünk ki, hiszen a folytonos fejlődés ami vezérel minket. Enélkül üres és értelmetlen az életünk. Ismered a mondást, hogy a pénz nem boldogít? Ezt is ehhez tudnám hasonlítani. Ha mindened megvan, akkor az élet nem olyan élvezetes már.

Ha a pokolra gondolok az a kérdés jut eszembe, hogy miért kellene egy emberéletnyi idő alatt elkövetett bűnök miatt egy örökké valóságon át a pokolban égni és bűnhődni? Kicsit aránytalannak tartom a kettőt egymáshoz képest. Egy emberi élet nagyon rövid. Szinte felfoghatatlanul rövid ahhoz képest amit örökké valónak gondolunk.

Ha az Univerzum 1 éves lenne, akkor az emberiség kora 1 perc lenne benne. Felfoghatatlan nem igaz? Egy olyan mérhetetlenül rövid időszak mint a te életed döntené el azt, hogy mi történjen veled időtlen időkön keresztül? Esélyt sem adva az újrakezdésre és a javításra? Hol az irgalom amit a katolikus vallás annyira hírdet? Egy emberöltő alatt egyszerűen lehetetlen olyan nagy bűnöket és olyan jó tetteket elkövetni amiért ilyen nagy büntetést vagy jutalmat  érdemelnénk.

A keresztény hit nem enged meg kérdéseket feltenni. Nem hagy gondolkodni, és végképp elutasítja ha megkérdőjelezed a dogmáit. A Biblia túlságosan ember központú, mintha az ember lenne mindennek a közepe. Pedig az ember egy porszemnél is kisebbnek tűnhet ha kitekintünk az Univerzumra. Senkik vagyunk a világűr szélén. Az édenkertet úgy mutatja be, mintha az értünk lenne. Mintha a természet és minden ami a Földön van csakis értünk lenne. Pedig a természet nagyon jól elvolt nélkülünk is akkor, amikor az embernek még csak nyoma sem volt a Földön.

De akkor mi értelme az életnek? – teszik fel sokan ezt a kérdést. Mi értelme az életnek ha a végén úgyis meghalunk? Vizsgáljuk meg egy kicsit távolabbról a kérdêst. Mennyivel van több értelme annak, hogy a halálod után egy örökké valóságban élvezed a boldogságot vagy hánykolódsz a pokol tüzében? Én nem gondolom, hogy ez adná meg az élet értelmét.

Júniusban szabad a pálya

Jó hírem azok számára, akik a Hipnózis után című posztom elolvasásától kedvet kaptak a regressziós hipnózis kipróbálásához. A terapeuta, akinél én jártam ismét Magyarországra látogat. 

Nagy Karolin második szintű QHHT hipnotizőr. (Hogy ez pontosan mit jelent ebből a korábbi posztomból megtudod.) Angliában tanulta a hipnotizálást közvetlenül Dolores Cannontól. Jelenleg Belgiumban él így viszonylag ritkán látogat haza. Akit érdekel a hipnózis, annak érdemes megragadnia ezt az alkalmat. Előreláthatóan júniusban fog érkezni. Előzetesen már lehet vele egyeztetni.

Dolores Cannon hivatalos oldalán megtalálod őt és az elérhetőségeit is: http://www.dolorescannon.com/practitioner/karolina-nagy/10665

Sok szerencsét kívánok mindazoknak akik úgy gondolják, hogy kipróbálják ezt a remek utazást! A beszámolókat pedig szívesen veszem, kíváncsi vagyok mások véleményére is.

Az energia nem vész el csak átalakul

Néhány napja belefutottam a következő idézetbe, ami meglehetősen elgondolkodtatott:

“Ha többször is megszületünk, az semmivel sem meglepőbb, mint az, ha csak egyszer. A természetben minden ujjászületik.” – Voltaire

Tetszik a gondolat, miszerint ugyanannyi a valószínűsége annak, hogy csak egyszer születünk meg, mint annak, hogy többször.

Nos anyagi szinten az állítás helytálló. A természetben valóban minden újjászületik, és egyelőre úgy tűnik, hogy ez egy soha véget nem érő keringő. Elég ha csak az évszakok állandó váltakozására gondolunk. De a  szén - ami a földi élet alapját biztosítja - a nitrogén és a víz is állandó körforgásban vannak. Ha valami elpusztul, akkor abból valami új keletkezik. Ez pedig nem csak a Földön de az egész Univerzumban így működik. Ahhoz, hogy mi most élhessünk egy csillagnak el kellett pusztulnia. A csillag a szupernóva-robbanáskor a világűrbe szórta a belsejében zajló fúzió termékeként létrejött elemeket. A felszabadult hidrogén és hélium a világegyetem nyersanyagai, a nitrogén és az oxigén pedig a földi élet építő köve lett. A szervezetünkben levő oxigén és nitrogén is nukleáris fúzióban keletkezett olyan csillagokban amik jóval a Föld születése előtt elpusztultak. Egyszer eljön majd az idő amikor a mi Napunk is erre a sorsra jut, és így a kör bezárul.

Viszont a folyamatot tekintve elmondhatjuk, hogy bár a természetben minden újjászületik, de az újonnan létrejött dolgok már nem egyenlőek az elpusztultakkal. A természet csupán felhasználja a pusztulást arra, hogy újat teremtsen. Tehát ha én meghalok, akkor a testemet a természet felhasználja, de a tudatom nem kerül át azokba a növényekbe és állatokba amik az anyagi mivoltomat hasznosítják. De mi történik akkor a tudattal? Egyszerűen kisül, elveszik, eltűnik, semmivé válik? És mi történik azzal a dologgal, amit léleknek hívunk?

Dr. Michel Newton  és Dolores Cannon több ezer hipnotizált alanya a lelkeket energiaként írták le, melyek különböző színű fényt sugároznak. Itt egy általános  párbeszéd erről ami egy hipnózis során került rögzítésre:

"Dr. N.: Jól van, Sally. Már elfogadta a tényt, hogy megölték ezek az indiánok. Leírná nekem pontosan, hogy milyen érzéseket érez a halál pillanatában?
A.: Egy erő... valamilyen erő nyom ki, fölfelé a testemből.
Dr. N.: Kinyomja? Hová?
A.: A fejem tetején jövök ki.
Dr. N.: És mi az, ami kijött?
A.: Hát én!
Dr. N.: Mondja el pontosan, mit jelent az, hogy "én"! Mit csinál az a dolog, ami ön, amikor kimegy a fején?
A. (szünet): Mint egy... fénypont... sugároz...
Dr. N.: Hogyan sugározza a fényt?
A.: A saját energiámat használom. Olyan átlátszóan fehér vagyok... a lelkem...
Dr. N.: És ez az energiafény ugyanolyan marad, miután elhagyta a testét?
A. (szünet): Egy kicsit nőtt... ahogy megyek tovább.
Dr. N.: És hogy néz ki most, hogy megnőtt a fénye?
A.: .. .leheletfinom. ... húr... felfüggesztve…”

Dr. N.: Értem, Sally. Mint lélek, nemigen találja most a helyét. Ez természetes ebben az állapotban, azután, amin keresztülment. Figyeljen rám, és válaszoljon a kérdéseimre! Az imént azt mondta, hogy lebeg. Ahogy meghalt, azonnal képes volt szabadon mozogni?
A.: Ez furcsa... olyan, mintha a levegőben lógnék, ami nem is levegő... nincsenek határok... nincs gravitáció... súlytalan vagyok.
Dr. N.: Úgy érti, kicsit olyan, mintha vákuumban lenne?
A.: Igen... semmi sem szilárd körülöttem. Nincsenek akadályok, amikbe beleütközhetnék... sodródom...
Dr. N.: Tudja irányítani a mozgását? Merre megy éppen?
A.: Igen... valamit tudok... de ez az erő... a fényes fehérségbe húz... olyan nagyon fényes!– részlet Dr. Michael Newton Lelkünk útja I. című könyvéből

Én is valami ilyesmi fénygolyót láttam a hipnózisom során, ez hallható az összevágott hangfelvétel végén is. Rendkívül érdekes, hogy a hipnotizált alanyok energiaként írják le a lelküket, melyek eredetét nem tudják pontosan meghatározni, illetve azt állítják, hogy a lelkek örökké élnek, és azokat nem lehet elpusztítani. Mindez még össze is egyeztethető az energia tudományos fogalmával.

"Az energia a fizikában a testek egy fizikai tulajdonsága, amely átalakítható különböző megjelenési formákba és átadható a testek között a négy alapvető kölcsönhatás által, de amely soha nem jöhet újonnnan létre és nem semmisülhet meg." – Wikipédia

Az állítások szerint ez az energia fényt bocsájt ki ami egy elég speciális helyzetet állít elénk. A fény nem éppen a "hagyományos értelemben vett anyagok" közé sorolható. Anyagnak ugyanis a fizika azokat az alkotó elemeket tekinti amiből a tárgyak állnak. Amiből a világegyetem áll. Einstein relativitás elmélete szerint az energia meghatározható a tömeg és a fénysebesség négyzetének szorzatából. Ez a tömeg-energia ekvivalencia.

A fény azonban elektromágneses sugárzás melynek "részecskéit" (kvantumait) a kvantummechanika fotonoknak nevezte el. 

"A fotonok olyan részecskék amelyek nyugalmi tömege zérus, üres térben pedig vákuumbeli fénysebességgel mozognak. … Mint minden kvantum, a fotonnak is vannak hullám- és részecsketulajdonságai; teljesül rá a hullám-részecske kettősség." – Wikipédia

Vagyis a foton tömegtelen mégis van energiája, melynek kiszámítása épp ezért másképp történik.

A foton energiája és lendülete csak a v frekvenciájától függ - vagy ha úgy tetszik a vele szorosan összefüggő hullámhosszától. – Wikipédia

A hipnotizált alanyok saját és mások lelkeit olykor  eltérő színűnek látják. Dr. Newton azonban rájött, hogy ezek a különböző színek nem véletlenszerűen jelennek meg és összefüggések fedezhetőek fel a hipnotizált alany személyisége és a hipnózisban látott saját lélekre vonatkozó szín között. Valamint Dr. Newton szerint ezekre különböző színű fényekre valamilyen rezgés is hatással van. A kapott információt többrétűen elemezte és kiértékelte. Néhány idézet ezzel kapcsolatban tőle:

 A lélekenergiáról hallottak és az égen látott színárnyalatok fizikája között párhuzamot vonni csupán feltételesen lehet. … A lelkek energiaszíneinek valószínűleg semmi köze sincs az olyan elemekhez, mint amilyen a hidrogén vagy a hélium, de talán valamilyen kapcsolatban állhatnak az elektromágnesesség nagyenergiájú mezőivel. Azt gyanítom, hogy minden lélek fényére egy rezgőmozgás hat, amely a harmonikus szellemi egység bölcsességéből ered. A kvantumfizika egyes tételei arra engednek következtetni, hogy az univerzum rezgésekből áll, amelyek különböző frekvenciákkal hatnak a fizikai objektumok tömegére. Úgy tapasztaltam, hogy ugyanezek a viszonyok jellemzőek az eseteimben előforduló lelki jelenségekre is. … A lélek által kibocsátott fény sűrűsége, színe és formája arányban áll a lélek tudásával és felfogásával, ahogy azt a fejlődéssel együtt növekvő fénykoncentráció is mutatja. … Hipnózisban az emberek színekkel írják le a lelkeket, különösen nagyobb távolságból, ha nincs jól kivehető körvonaluk. Vizsgált eseteimből megtanultam, hogy a fejlettebb lelkek gyorsabban mozgó energiarészecskék tömegét sugározzák ki, amelyek kék, különösen nagy koncentrációban pedig lila színűek. A Földön a látható spektrumban a kék-ibolya színű fénynek a legrövidebb a hullámhossza, és az energia a szemmel láthatatlan ultraibolyában a legtöbb. Ha a szín sűrűsége a bölcsesség szintjével áll arányban, akkor az alacsonyabb hullámhosszúságú sárga és fehér fényeket olyan lelkek bocsátják ki, akikben alacsonyabb koncentrációban található a rezgési energia.” – Részlet Dr. Michael Newton Lelkünk útja I. című könyvéből

Ez a rezgési energia lehet az amit a hipnotizált alanyok legtöbbször csak forrásként emlegetnek. Elutasítják az Isten vagy bárminemű vallási eredetű meghatározást mondván, hogy Istent az emberek egy személyként képzelik el.

Az energiára nem úgy tekintünk mint valamire ami bizonyos hatásokat tud létrehozni vagy okozni, tehát nem mint potenciálra gondolunk, hanem egy "dologra". Istenre pedig úgy gondolunk, hogy ő “minden ami van”. De lehet azt kellene mondanunk, hogy ez a potenciálja mindennek ami van és minden ezen a potenciálon belül létezik. Vagyis a te és az én lelkem is ennek a potenciálnak a hatásai vagyunk.

Többször hallottam és olvastam már azt a kijelentést miszerint minden energiából van. Valamint találkoztam olyan vallásos kijelentésekkel, melyek összeegyeztethetőek ezzel. Ilyen például az “Isten bennünk él”.

Nagyon mélyen el lehet merülni ezekben az elmélkedésekben, és magyarázatot találni valamire nem nehéz, bizonyítékot viszont már annál inkább. A fizika nem éppen tartozik az erősségeim közé, valamint a témakör is hatalmas információ tömeget foglal magába. Többek között ez is az oka a sok idézetnek a posztban. Célom csupán az összefüggések felkutatása volt. Minden bizonnyal vannak olyan olvasók, akik ehhez jobban értenek, és talán ki is javítanak ha szükséges.

A DMT molekula felel minden “spirituális” víziónkért?

Figyelem! A poszt elolvasása 18 éven aluliak számára nem ajánlott! A posztban olvasható tudatmódosító szer használata illegális és veszélyes! Annak használatát, birtoklását és átadását a törvény Magyarországon bünteti!

Alapvetően annak vagyok híve, hogy ha valamiről írok akkor előtte tapasztalatot szerzek róla, ám a fenti mondatok miatt ettől az elvemtől most eltekintek, viszont cserébe alapos kutatást végeztem.

Kezdjük a vizsgálatot a legelején. Dr. Michael Newton felfedezésének megismerése megdöbbentő volt számomra. Hogyan lehetséges az, hogy több ezer hipnotizált ember vallástól – köztük számos ateistával – és kulturális hovatartozástól függetlenül hipnózisban ugyanúgy írja le a halál utáni létet? Ezek a leírások ráadásul megegyeznek a halál közeli élményt átélt emberek elmondásaival, valamint a hospice házakban dolgozó ápolók haldokló betegeknél észlelt tapasztalataival is. Ilyen például a korábban elhunyt rokonokkal/barátokkal történő beszélgetés. Testen kívüli élmények. Alagút vakítóan fehér fénnyel a végén, valamint a határtalan nyugalom és a szeretet érzete. Hipnózisban azonban az alanyok ezeken a tapasztalatokon kívül még számos hasonló élményről számolnak be, amiket olyan megdöbbentő jelenségekként írnak le amelyekkel itt a Földön még csak nem is találkozhattak korábban. Már-már azt is mondhatnám, hogy átlépik a képzelet határát. De honnan eredhet mindez?

Egy korábbi posztomban már írtam arról, hogy a hipnózis egy módosult tudatállapot. Ám módosult tudatállapotot eredményez az alvás a meditáció és bizonyos pszichoaktív szerek (drogok) hatása is. A legismertebb pszichedelikus/hallucinogén szerek talán az LSD és a Marihuana, de ilyen szernek minősül a DMT is. Ezekkel a szerekkel kapcsolatban az emberekben él némi előítélet. Talán ezt az előítéletet hivatott kicsit oldani az Impakták márciusi adása is. A DMT egyébként meglehetősen hasonlít a podcastben is említett tudatmódosító szerekhez, ám azokhoz képest talán még érdekesebb.

Mi az a N,N-dimetiltriptamin (N,N-DMT vagy DMT)?

A DMT egy pszichoaktív alkaloid ami a triptaminok közé tartozik. Az alkaloidok nitrogéntartalmú szerves vegyületek melyekből több ezret ismer a tudomány. Ezeken belül a DMT egy pszichoaktív szer, ami azt jelenti, hogy ha élő szervezetbe kerül, akkor – a bevitt mennyiségtől függően – képes a központi idegrendszerre hatni és megváltoztatni annak működését.

A DMT bioszintézisben két egyszerű enzimes lépésre van a triptofántól, ami a húszféle alapvető fehérjealkotó aminosav egyike. Esszenciális aminósav ami azt jelenti, hogy bár szervezetünk nem tudja előállítani, de annak működéséhez létfontosságú. Szerepe többek között, hogy B3 vitamint és szerotonint, abból pedig melatonint állítson elő. Utóbbi az alvási ciklust irányító hormon ami megnöveli a REM fázis hosszát és élénk álmokat okoz. A triptofán mindenhol jelen van az életben. Minden élőlény rendelkezik triptofánnal és rendelkezik a DMT szintetizálásához szükséges két kulcs enzimmel is. Ez azt jelenti, hogy bármilyen élőlény képes DMT-t előállítani, és nem csak képes de elő is állítja. A DMT tehát egy endogén vegyület, amely megtalálható az emberi szervezetben. Azt azonban még nem sikerült kiderítenie a tudománynak, hogy mi célt szolgál a testünkben, viszont bizonyos kutatók szerint a DMT lehet a magyarázat a spirituális jellegű halucinációkra.

DMT mint "drog"

A kutatások eddig nem igazolták, hogy a DMT testi függőséget okozna. A lelki függőség kialakulása is igen csekély, mivel a DMT élmények nagyon intenzívek, amelyeket napokba vagy akár hetekbe telik feldolgozni. Eddig káros hatást sem tudtak kimutatni. Mellékhatásaként a rendre jelentkező hasmenés vagy hányás mondható el. Illetve dózistól függően vérnyomás és pulzusszám emelkedést okoz.  A DMT-t használók többsége nem csak az euforikus hatás miatt alkalmazza a szert, hanem elmondásuk szerint a tudatuk tágítása és személyiségük fejlesztése is a céljuk. Bár ez ugyanúgy elmondható sok LSD-t használó emberre is, ami többek között Steve Jobsra is mély benyomást tett.

A DMT hatása a beadást követően meglehetősen gyorsan és hirtelen jelentkezik. A hallucináció rövid viszont rendkívül intenzív. A használók állítása szerint a rövid idő ellenére temérdek, szinte már feldolgozhatatlan mennyiségű információt kapnak és megtapasztalják a testen kívüli tudat létezését. Amilyen gyorsan jönnek a víziók olyan gyorsan távoznak is, mivel a máj monoamin-oxidáz (MAO) enzime hamar lebontja a szert így rövid időn belül teljesen ki is ürül a szervezetből.

A DMT szájon át szedve nem hatásos pont a gyors lebomlás miatt. Tulajdonképpen nincs ideje a hatását kifejteni, ezért szükség van valamilyen monoamin-oxidáz-gátló jelenlétére. Így a DMT és a MAOI (monoamin-oxidáz-inhibitor) megfelelő kombinációja hozhatja meg a kívánt hatást. Ennek ismerete viszont koránt sem olyan új-keletű mint gondolnánk.

Az Ayahuasca – melynek látomást generáló összetevője a DMT – az amazóniai bennszülöttek vallási szertartásaik során használt főzete. Egyelőre tisztázatlan körülmények között az őslakosok vagy kikísérletezték vagy pedig szimplán a véletlennek köszönhetően rájöttek, hogy az egyik növényben a DMT, míg a másikban az enzim gátló található meg. A kettőből főzetet készítve vált szájon át beszedve is hatásossá a DMT, ami így lassabban is hat és tovább is tart mint szúrva vagy szívva. Az Amazon környékén élő bennszülött sámánok vallási szertartásaihoz évezredek óta hozzátartozik az Ayahuasca fogyasztása. A mély hallucinációs élmények alatt úgy gondolják, hogy kapcsolatba kerülnek a szellemi világgal és ezáltal testileg és lelkileg is lehetővé válik a gyógyulásuk. Az utóbbi 10-15 évben az Ayahuasca fogyasztása a világban megnőtt. Egyházat alapítottak több nagyvárosban is és mivel a főzet a vallási szertartások eszközének számított a törvényeket megkerülve terjedhetett el.

Nem tudni, hogy az amazóniai őslakosok hogyan találtak rá erre a vegyületre, mivel alapvetően több ezer növény található az őserdőben. Saját bevallásuk szerint a "fentiek" segítettek nekik, akiket vízióik során is látnak. De hogy léphettek korábban kapcsolatba a "fentiekkel"? Mi volt előbb a tyúk vagy a tojás?

DMT hatása (ez egy általános leírás a DMT beadását követő tapasztalatokról)

A hirtelen jelentkező hatások közül az első, hogy az alanyok egy melengető érzést kezdenek el érezni a mellkasukban aminek forrását egy 4-5 cm átmérőjű gömbhöz társítják. Ez a melegség aztán elindul felfelé a testükben. Mikor a koponya legfelső részéhez ér egyik pillanatról a másikra az alany úgy érzi, mintha a gömb kilépett volna a testéből a feje tetején keresztül. Ezután úgy érzik, mintha a testük felett lebegnének. Ekkor kezdődnek a pszichedelikus élmények. Az alany előszőr azt hiszi, hogy meghalt. Nincs idő érzéke, a lineáris idő megszűnik létezni számára. Az alanyoknak elmondásuk alapján olyan érzésük támad, mintha az idő saját magába fordulna vissza. Egyszerre látják a születésüket és a halálukat is, ami sokakra rémisztően hat. Nincs múlt és nincs jövő, minden a "mostban" történik. A vizionálás során az alany elkezdi folyamatosan levetkőzni emberi tulajdonságait, míg végül ő mint ember már teljesen megszűnik létezni. Úgy érzik mintha ki lennének lőve a testükből valahova az univerzumba, ahol fények veszik őket körbe a szivárvány minden árnyalatában. Egyfajta magként írják le az “utazók” ezt a helyet, melyből jelek és szimbólumok végtelennek tűnő sokasága árad. Az alanyoknak olyan érzésük támad mintha egyszerre lennének a magon belül és kívül, alatta és felette, mintha egy magasabb dimenzióban lennének. Ugyanakkor néhány anyag szerű dolgot is látnak, olyanokat mint amik a Földön is vannak. A helyet rendkívül barátságosnak érzik, sőt még ismerősnek is, mintha nem előszőr járnának ott. Az esetek többségében az alanyok idegen lényekkel való találkozásról is beszámolnak. Olyan lényekről melyek fejlettsége és intelligenciája messze meghaladja a földi emberét. Nagy erejű békét és nyugalmat éreznek, amilyet korábban még soha. Nincs félelem érzet csak szabadság érzet és mindeközben hatalmas információ áradat. Miután a szer hatása kezd elmúlni az alany úgy érzi, hogy újra egyesül saját testével. Sok ember bevallása szerint a DMT kipróbálása megváltoztatta az életét és a világhoz való hozzáállását.

Nos ezekről a víziókról olvasni számomra egyáltalán nem volt újdonság, ugyanis feltűnően hasonló tapasztalatokról számoltak be azok a páciensek is, akik Dr. Michael Newton LBL (“Life Between Lives”) hipnózisán részt vettek. Számomra is ez lesz a következő állomás a hipnózis kutatásban.

Kutatások a DMT-ről

Egyelőre csak meg nem erősített hipotézisekként léteznek azok az elméletek amik azt vizsgálják, hogy mi célt szolgálhat az emberi agyban is termelődő DMT. Az orvos kutató J.C. Callaway 1988-ban felállított egy biokémiai mechanizmust mely szerint a DMT összefüggésbe hozható az álmok vizuális megjelenésével. Elmélete szerint az agyban a DMT szintje időről időre megnövekedik, ezzel álmokat és egyéb természetes tudatállapotokat indukál. J. Wallach az elméletet tovább vezetve úgy gondolta, hogy a DMT nem csak az álmokért felelős, hanem szerepe van a mindennapi éber tudatállapotokban is. 

A DMT-re irányuló első komolyabb kutatás Dr. Rick Strassman nevéhez fűződik. Dr. Strassman kezdeményezte a ’90-es években az első ember az emberen végzett pszichedelikus kísérletet. Kutatása 5 évig tartott mely során 60 önkéntesen figyelte meg a szer hatásait. Az önkénteseket külön csoportokra osztotta korábbi drogokhoz fűződő viszonyuk alapján. Így lett olyan csoport melynek alanyai korábban még nem próbáltak ki semmilyen kábító hatású szert, illetve lett olyan csoport is ahol az alanyok életvitel szerűen használtak valamilyen kábító szert. Dr. Strassmann alap felvetése szerint a DMT-t az agy középső részén elhelyezkedő tobozmirigy állítja elő, ami stressz hatására, meditáció során vagy a halálhoz közeledve nagy mennyiségű DMT-t szabadít fel az agyban, és ennek köszönhetőek a víziók. Ha ezen az elméleten haladunk tovább, akkor a képbe az LBL hipnózis is beleilleszkedhet. A DMT-t tesztelő alanyai számos esetben halálközeli élményhez hasonló hallucinációkról számoltak be. Az eltéréseket a dózis különbségekkel illetve az alanyoknál tapasztalt pánik jelenségekkel magyarázta.

Dr. Strassmann a kutatásaiból könyvet is írt “DMT: The Spirit Molecule” (DMT: A lélek molekula) címmel, melyből később dokumentumfilm is készült. Nos ebből már kitűnik, hogy a kutatás során egy másik szempont is előkerült, ami már sokkal inkább spirituális mint tudományos megközelítés. Felmerült ugyanis az a gondolat, hogy a DMT valójában segít a léleknek ki-be lépni a testbe.

Összegzés, személyes vélemény

Azok az emberek akik részt vettek már LBL hipnózison, és akik próbálták a DMT-t sok hasonlóságot találtak. Lehet, hogy Dr. Strassmann feltevése helytálló és a szervezetben keringő DMT mennyisége határozza meg a “spirituális” víziókat? Az LBL hipnózis során pedig lehet, hogy minden alanynál nagyjából ugyanannyi mennyiségű DMT termelődik, és ez okozza az azonos víziókat? Lehet, hogy mindez csupán az agy reakciója a lezajló kémiai folyamatokra? Bár már olyan elgondolások is születtek, hogy nem az agy a tudat forrása, és az inkább egyfajta “rádióvevőként” funkcionál. Mindenesetre elmondható, hogy a világ összes vallása és a DMT tapasztalatok között fellelhetőek párhuzamok. A kérdés, hogy honnan jöhettek korábban ezek az információk, és miért kísérik végig az emberiség történelmét?

Regressziós hipnózis videók a világ minden tájáról

Úgy vettem észre, hogy az olvasók közül sokan elkezdtek érdeklődni a regressziós hipnózis iránt, miután korábban megosztottam erről saját tapasztalataimat itt és itt. Ez a poszt első sorban azokhoz fog szólni, akik további felvételekre kíváncsiak a témát illetően. Sajnos magyar nyelvű videót nem találtam, de Youtube-on számos felvétel található regressziós hipnózisokról, amik közül sokat megnéztem én is. Ezekből a videókból is látszik, hogy milyen változatos kimenetelei lehetnek egy ilyen hipnózisnak. Az első videó az én személyes kedvencem, mert nagyon szépen látszódik rajta, hogy a két különböző életről szóló vizió közben az alany személyisége hogyan változik.

Egy több részre vágott videó egy darabja:

Beszélgetések a tudattalannal

Egy korábbi bejegyzésemben már említettem, hogy a QHHT hipnózis alapvetően két részből áll. A hipnózis első felében egy elmúlt életbe tekintük be (ebből a részből vágtam össze egy hanganyagot és publikáltam a korábbi posztomban), a második felében pedig a terapeuta beszélget a tudattalannal. Most ebből szeretnék két rövid részletet bemutatni.

Volt két dolog ami foglalkoztatott és amikre úgy gondoltam, hogy a hipnózis magyarázatot adhat. Gyerek koromban volt egy képzeletbeli barátom, akit Bodinak neveztem. Szerettem volna a regresszió során kideríteni, hogy honnan származhatott ez a képzetem. A képzeletbeli barát jelensége nem számít annyira különös dolognak mint amennyire hangzik. Kutatások szerint a gyermekek 65 százalékának van vagy volt kitalált barátja. Ezek közül némelyik csak néhány napra vagy órára jelentkezik és vannak amelyek több évíg elkísérik a gyermeket. A képzelt személyek lehetnek gyerekek felnőttek vagy öreg emberek is. Olykor nem is egy személy hanem egy állat jelenik meg pajtásként. Ezeket a társakat a gyerekek különböző módon kezelik. Vannak akik nyíltan beszélnek róluk és vannak akik igyekeznek titkolni. Én az első kategóriába tartoztam, mára azonban már csak egy halvány emlékfoszlánnyá vált az akkori legjobb barát. Csak annyira emlékszek, hogy gyakran bújócskáztunk bent a lakásban és kint a szabadban is. Alapvetően le is zárhatnánk a kérdéskört azzal, hogy testvér hiányában a gyerek így talált játszó és beszélgető társat magának. Vagy esetleg több rejtőzik emögött? Lehet, hogy emlékek egy előző életből? 

Akiket foglalkoztat a téma, szívesen ajánlom a HVG által 2013-ban közölt cikket ami a gyermekek képzeletbeli barátairól szól.

A másik kérdés sokkal inkább egy probléma amit szerettem volna megoldani. Időnként pánikrohamaim voltak ha sötétben kellett tartózkodnom. Ennek az eredetére is kíváncsi voltam. Meg kell jegyeznem, hogy hipnózis előtt úgy gondoltam, hogy ezzel a témával kapcsolatban valami szörnyű dolog fog előjönni az elmémből. Ám ez cseppet sem így történt. Nem volt olyan ijesztő a dolog mint amilyennek én előre elképzeltem.

A következő hangfelvételen az hallható, ahogy a fent említett két dolgot átbeszéltük hipnózis során a terapeutával és ennek köszönhetően két újabb “életbe" kaptunk betekintést.

Továbbra is csak annyit mondhatok el, hogy nem tudom, hogy ezek ténylegesen más életekből származó emlékek-e. Alapvetően ha a tudattalant megvizsgáljuk, akkor az előző életből származó emlékeknek mondott történet ugyanúgy származhat akár jelenlegi életből is. Az én esetemben (de a legtöbb gyermeknél így van) ez a kitalált személy egyik napról a másikra eltűnt. Ezt az érzést és emléket az agy valamilyen módon képes feldolgozni, elraktározni majd évekkel később előhívni egy hipnózis során. Az elraktározódott emlék pedig akár ki is vetülhet az elhangzott történet formájában.

De vizsgálódjunk tovább, milyen szavak jutnak eszünkbe az eltűnésről? Eltűnik, keres, elbújik —> bújócska. A kérdés csupán az, hogy a bújócska játékból ered-e a gyermek eltűnésére és elvesztésére vonatkozó képzet, vagy egy gyermek elvesztése okozta feldolgozhatatlan traumából ered a bújócska játék? Meglehetősen izgalmas és bonyolult kérdés.

A pánikrohamok azt hiszem valahonnan a bizonytalanság érzetből eredhetnek. Sötétben a rossz látási viszonyok következtében az ember bizonytalannak érzi magát és azt gondolja nem képes megvédeni saját magát és értékeit. Az, hogy ez a fóbia miből ered és miért jön elő úgy, hogy korábban ezzel kapcsolatban semmilyen rossz tapasztalata nem volt az embernek egy elég nagy rejtély. Miért van az, hogy valaki pánik szerűen fél a tömegtől más pedig a szűkös helyektől vagy bizonyos állatoktól?

Mivel a pszichés eredetű gondjainkról meglehetősen nehezünkre esik konkrétan beszélni, a regressziós hipnózis ebből a szempontból vonzó megoldás lehet mert itt az alany átvitt értelemben és különböző történeteken keresztül mondja el és tulajdonképpen oldja meg a problémáját.

A regressziós hipnózis nagyjai

Ebben a postban a világ legnevesebb regressziós hipnoterapeutáit fogom bemutatni, azt is mondhatnám, hogy a regressziós hipnózis atyjait és anyjait. Ezen kívül röviden bemutatom módszereiket is. A hipnózisról megjelent postom után sokan jelezték, hogy szívesen kipróbálnák a terápiát, de félelmet éreznek ezzel kapcsolatban. Lényegében ez nem alaptalan, hiszen számos képzett hipnotizőr nem is alkalmazza ezt a módszert, mert sokan közülük tartanak az alanyok reakcióitól. Hogy egy extrém példával éljek, ha valaki vízbe fulladást vizionál akkor előfordulhat, hogy szó szerint el kezd fuldokolni hipnózis közben, ezeket a helyzeteket pedig nem árt megfelelően kezelnie a hipnotizőrnek. De mielőtt bárkit még jobban elijesztenék meg kell jegyeznem, hogy még senki nem fulladt meg és senkinek semmilyen baja nem lett hipnózis közben ezektől a vízióktól, viszont az tény, hogy ezek a helyzetek ijesztőek lehetnek. Ezért van szükség megfelelően képzett terapeutára. Tekintsük tehát át, hogy kik az igazán nagy nevek ezen a területen, és milyen módszert alkalmaznak. 

Dolores Cannon

Dolores 1931-ben született Missouri államban. Itt végezte tanulmányait is, majd 1951-ben férjhez ment. Férje haditengerészeti tisztként szolgált, így Dolores élete következő 20 évében a világot járta családjával együtt.

1960-tól Dolores férjével együtt hipnózist végzett fogyni vágyó vagy a cigarettától megszabadulni kívánó embereken. 1968-ban találkoztak előszőr a reinkarnációra utaló jelekkel. Férje hipnotizált egy túlsúlyos magas vérnyomásos hölgyet, aki váratlanul elkezdett olyan emlékeket feltárni amelyek nem akkori életéhez voltak köthetőek. Az 1920-as évek Chicagojában látta magát. Eközben Dolores és férje Johnny figyelték, ahogy a nő szó szerint átalakul egy másik személyiséggé. A házaspár érdeklődését felkeltette az eset, így nyomozásba kezdtek. A hölgyön további hipnózisokat végeztek, amelynek köszönhetően 5 másik életbe is betekintést kaptak. A hölgy történetéről évekkel később megjelent egy könyv is “Five Lives Remembered” (Öt élet emlékezik) címmel.

Bármennyire is érdekesnek bizonyult a téma, Dolores kénytelen volt félretenni, ugyanis férjét 1970-ben rokkant veterán katonaként leszázalékolták. Ekkor kezdett el az írással foglalkozni. Idővel azonban gyermekei felnőttek és önállósodtak. Ekkor tért újra vissza a regressziós hipnózishoz és a reinkarnáció tanulmányozásához. Innentől kezdve már főállásban végezte munkáját és emellett számos hipnózismódszert is tanult. Végül kifejlesztette saját módszerét amelyet Quantum Healing Hypnosis Therapy (QHHT) névre keresztelt. A QHHT során a terapeuta azt az állapotot tartja fenn, amin mindannyian naponta kétszer is átesünk. Ez a közvetlenül elalvás és ébredés előtti fázis. Egy QHHT hipnózis nagyjából 1,5-2 óráig tart.

Dolores idővel már nem csak a reinkarnációt kutatta, hanem az univerzum működése is elkezdte foglalkoztatni, valamint az UFO jelenségekre is kereste a válaszokat. Évekig dolgozott a MUFON-nál is (Mutual UFO Network), ami a világ egyik legnagyobb és legismertebb UFO kutató szervezete. Egész fejlődésére és karrierjére jellemző volt, hogy mindig szerette a határokat feszegetni, és egyfajta kényszert érzett arra, hogy gondolkodásmódját folyamatosan bővítse.

47 évig tartó karrierje során több ezer embert hipnotizált a világ minden tájáról életkortól, nemtől, személyiségtől, fizikai állapottól, vallási és kulturális hovatartozástól függetlenül.  Hipnózis útján végzett kutatásaiból számos adatot gyűjtött össze, melyekből 18 könyve jelent meg.

Dolores Cannon 2014 október 19-én életét vesztette egy balesetből kifolyólag.

Megjelent könyvei:
The Search for Hidden Sacred Knowledge The Convoluted Universe Book One {Two, Three and Four}; The Three Waves of the Volunteers and the New Earth; They Walked with Jesus; Jesus and the Essenes; The Custodians: Beyond Abduction; Keepers of the Garden; Conversations with Nastradamus Book One {Two and Three}; Legacy from the Stars; The Legend of Starcrash; Five Lives Remembered; Between Death and Life; A Soul Remembers, Five Lives Lived.

Magyar nyelven megjelent könyvei:
Halál és élet között

Dolores Cannonról többet megtudhatsz hivatalos oldalán: http://www.dolorescannon.com

Dr. Brian L. Weiss

Dr. Brian Weiss 1944-ben született. 1966-ban “Phi Beta Kappa” és “magna cum laude” minősítéssel végzett a New Yorki  Columbia Egyetemen. Majd 1970-ben a Yale Orvosi Karán doktorált és később ugyanitt szerezte meg a pszichiátriai szakképesítést is. Tanulmányai befejeztével a Pittsburghi Egyetemen tanszékén kapott állást, két évvel később pedig a Miami Egyetem Orvostudományi Karához került, ahol a pszichofarmakológiai részleg vezetőjeként országos elismertségre tett szert a biológiai pszichiátria és a kábítószeresek kezelése területén. Az egyetemen töltött négy év után megkapta a docensi címet és kinevezték egy nagy miami egyetemi kórház pszichiátriai osztályának főorvosává.

Nem érdekelték a parapszichológiai kísérletek, és bizonytalansággal fogadott mindent amit tudományos módszerekkel nem lehetett bizonyítani. A reinkarnációról pedig hallani sem akart. Azonban 1980-ban valami történt, ami letérítette Dr. Weisst a korábban kitűzött útjáról. 1,5 évig kezelt egy 28 éves Cathrine nevű beteget akinek szorongásai és pánikrohamai voltak melyek idővel egyre inkább csak súlyosbodtak. Mivel Dr. Weiss nem látott javulást úgy gondolta megpróbálkozik a hipnózissal.

Hipnózis során a lány előző élethez köthető traumákról kezdett beszámolni, melyek jelenlegi élete szorongásához és rendszeresen visszatérő rémálmaihoz voltak köthetőek. Dr. Weiss – hagyományos pszichoterapeuta lévén – szkeptikus volt az elhangzottakkal kapcsolatban, ám érdeklődését a téma iránt meglehetősen felkeltette a hipnotizált lány, miután Dr. Weiss életére, családjára és elhunyt fiára vonatkozó kijelentéseket is tett. Dr. Weiss így komoly kutatásba kezdett, mely során az állami nyilvántartás megerősítette Cathrine múlt életére vonatkozó történetét.

1980 óta már több mint 4000 embert hipnotizált, és állítása szerint számos fóbia és fogyatékosság gyökeredzik elmúlt életek tapasztalatain melyeket regresszióval képes gyógyítani. Jelenleg Miamiban él ahol létrehozta a Weiss intézetet melyen keresztül hazai és nemzetközi szemináriumokat és workshopokat tart, valamint szakemberek számára nyújt tanfolyamokat. Számos könyve mellett hipnózist elősegítő CD-ket is megjelentetett.

Megjelent könyvei:
Miracles Happen: the Transformational Healing Power of Past Life Memories; Many Lives Many Masters; Through Time into Healing; Only Love is Real; Messages from the Masters; Same Soul Many Bodies; Mirrors of Time: Using Regression for Physical Emotional and Spiritual Healing; Meditation: Archieving Inner Peace and Tranquility in Your Life; Eliminating Stress Finding Inner Peace;

Magyar nyelven megjelent könyvei:
Életek, Mesterek; Mesterek üzenetei; Lélektársak;

Dr. Brian L. Weissről többet tudhatsz meg hivatalos oldalán: http://www.brianweiss.com

Dr. Michael Newton

Dr. Michael Newton pszichoterápiából doktorált, s tagja az Amerikai Pszichológusok Szövetségének. Felsőoktatási intézményekben folytatott oktatói és pszichoterápiás tevékenységet. Évekig dolgozott csoportterápiában kábítószeresekkel is. Dr. Newtonnak  klinikai pszichológusként és hipnoterapeutaként – a pszichés rendellenességek kezelését célzó viselkedésmódosítás  vált a szakterületévé.

Egy igazi szkeptikusról beszélünk, aki páciensei halál utáni dolgokra vonatkozó kérésiet egyöntetűen visszautasította, és ragaszkodott a hagyományos terápiás módszerekhez. A reinkarnáció és a metafizika iránti érdeklődése csupán intellektuális kíváncsiság volt mindaddig, míg egy fiatalember fájdalomkezelésén el nem kezdett dolgozni. A páciense a jobb oldalát érintő szűnni nem akaró gyötrő fájdalomra panaszkodott. A hipnoterápia egyik módszere a fájdalom kezelésére, hogy a terapeuta ráveszi a pácienst a fájdalom növelésére, ezzel megtanítva, hogy hogyan tudja csökkenteni és kontrollálni azt. Az egyik kezelésen a páciens ezt a fájdalomnövelést úgy végezte el, hogy elképzelte azt, hogy késsel döfködik. Ennek a képzetnek az eredetét kutatva végül kiderült, hogy a páciens előző életében egy első világháborúban elesett katona volt, akit Franciaországban egy bajonettel öltek meg. Végül sikerült a fájdalmat is megszüntetni.

A sikeren felbuzdulva Newton doktor elkezdett kísérletezni néhány – a téma iránt érdeklődő – páciensével, és regresszió közben a születésüknél korábbi időpontokba vitte vissza őket. Mivel ez csak kísérletezés volt, úgy gondolta, hogy hipnózis során csak fantáziált képekről fognak beszámolni alanyai. Ám hamar rájött, hogy ezen mélyen gyökeredző emlékeink a múltbeli élményeink olyan teljes sorát kínálják föl, amelyek túl valószerűek és logikusan egymáshoz kapcsolódóak ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyja a kezelések során.

Végül Newton doktor egy igazán fantasztikus felfedezésbe botlott. Rájött, hogy hipnózis közben az alany segítségével nem csak az előző életekbe nyerhet betekintést, hanem – az ettől sokkal fontosabb – földi életek közötti időszakaszba is. Miután egy hölgy páciensét egy véletlen instrukció következtében az előző életében bekövetkezett halála utáni de még a következő élete előtti időszakba vitte el, úgy döntött saját maga végez erre vonatkozó kutatásokat és kideríti, hogy mi áll a dolog hátterében. Kutatásai során arra a következtetésre jutott, hogy hipnózissal közvetlenül a lelket is meg lehet szólítani. Ezt a következő képpen magyarázza:

Képzeljük el az elmét három, egymásban elhelyezkedő, egyre kisebb sugarú, koncentrikus körként! Ezeket a köröket egymástól csak a hozzájuk kapcsolódó tudatállapot rétegei választják el. A legkülső réteg a tudatos elménknek felel meg, amely elemző és ítéletalkotó, okfejtő gondolkodásunk forrása. A következő réteg a tudatalatti szintje, ahová a hipnózis elején érkezünk meg, hogy hozzáférhessünk az abban raktározódó mostani és korábbi életeinkre vonatkozó emlékekhez. A harmadik a legbelső mag, amelyet manapság tudatfölötti elmének nevezünk… A tudatfölötti ad otthont valódi identitásunknak, amelyet kiegészít a tudatalattink, ahol a számos, korábbi életünkbeli alteregónk emlékei tárolódnak. A tudatfölötti valószínűleg már nem is egy különálló szint, hanem a lélek maga. - Részlet a Lelkünk útja I. című könyv bevezetőjéből

Dr. Michael Newton saját korregressziós technikájával 35 év eltelte alatt több mint 7000 embert vitt vissza hipnózissal az életek közötti időszakba. Ezeknek az embereknek vallási és kulturális nézeteik olykor meredeken különböztek, ám a hipnózis során történt elmondásaik megegyeztek. Könyvei több éves kutatásának eredményei, melyekben gyakran találkozhatunk ismert tudományos elméletekkel is (főként a csillagászatra vonatkozóan).

Dr. Newton létrehozta a nevéhez köthető Newton Intézetet melyben sajátos módszerét oktatja. Ez a módszere meglehetősen alaposan és logikusan felépített, melyhez nem elegendő csupán egyetlen találkozás az alannyal. Az első alkalommal ugyanis csak egy beszélgetés zajlik aminek a végén a terapeuta egy nyugodt, relaxált állapotba viszi le az alanyt, hogy az megtapasztalhassa és megtudja mire számíthat majd hipnózis során. Egy másik napon kerül sor az első tényleges hipnózisra melyben a terapeuta és az alany egy előző életet tárnak fel. Ezt Past Life Regression-nek (PLR) hívjuk. Ez nagyjából 2-4 órán keresztül tart. Végül szintén egy másik napon kerül sor a köztes élet feltárására. Ekkor a terapeuta az utolsó leélt életbe vezet vissza és annak a halál élményén keresztül visz át a köztes időszakba. Ez a Life Between Lives (LBL) hipnózis. Ez már 5-6 órát is igénybe vehet, mert egy nagyon mély állapotba kell az alanyt juttatni.

Megjelent könyvei:
Jurney of Souls; Destiny of Souls; LBL Hypnotherapy; Memories of the Afterlife

Magyar nyelven megjelent könyvei: 
Lelkünk útja I-IV

Dr. Michael Newtonról többet tudhatsz meg hivatalos oldalán: http://newtoninstitute.org/

A fent említett szakemberek azt állítják, hogy hipnózis során valóban előző életeket látunk.  Én még továbbra sem tudom, hogy ez így van-e, de egy biztos: én csak egy ember vagyok és az én esetem csak egy történet. Viszont ezek az emberek és tanoncaik  együttvéve már több tízezer esettel találkoztak, a kapott információkat pedig vizsgálták, elemezték és összevetették egymással. Az eredményekből pedig számos könyvet megjelentettek. De mivel az agyunk működéséről még mindig lényegesen szerény ismeretanyaggal rendelkezünk, így nem tudhatjuk pontosan, hogy a hipnózis során kinyert információ honnan vagy miből ered. Illetve azt sem tudhatjuk, hogy egy olyan mély hipnózis, mint amit Dr. Newton alkalmaz milyen víziókat idézhet elő mindannyiunknál.

Köszönöm!

Még csak 24 órája, hogy publikáltam a hipnózisom tapasztalatairól szóló blogpostomat, de már rengeteg visszajelzést kaptam. Első sorban szeretném megköszönni azoknak az embereknek a bizalmát és nyitottságát, akik a post olvasása után személyes jellegű információkat és problémákat osztottak meg velem. Remélem bizonyos mértékben mindenkinek tudtam segíteni. Másrészt szeretném megköszönni az elismerő szavakat, amik emailben facebookon és twitteren keresztül jutottak el hozzám. A történetnek itt még nincs vége, sőt azt is mondhatnám, hogy még csak az út elején tartunk. Nagy örömmel tölt el, hogy ezen az úton ilyen sokan szeretnének kísérni, sőt sokan részesévé szeretnének válni. Reményeim szerint lesz rá lehetőség, de erről a későbbiekben fogok írni.

Ami talán a legjobb érzés, hogy sokatoktól kaptam olyan visszajelzést, hogy valamit megindított bennük a post. Őszintén szólva nem hittem volna, hogy ez a cikk és a történetem ennyi embert érdekelhet.  Volt aki félelmetesnek és ijesztőnek találta a hangfelvételt, de ez a csoport is alapvetően érdeklődést mutatott. Még rengeteg a témához kapcsolódó gondolat van a fejemben, amik véleményem szerint segíteni fognak ezeknek az embereknek abban, hogy ezt a félelemérzetet legyőzzék. Azt hiszem ez egy teljesen természetes reakció. Mivel ilyen sok kedves szót kaptam az olvasóimtól, így úgy éreztem mindezt viszonoznom kell egy köszönet nyilvánítással. Örülök ha ezzel bárkinek is segíteni tudtam.

Ha bármilyen kérdésed lenne a témát illetően továbbra is megtalálsz a ramonabarkoczi@spliceart.com email címen, ahol szívesen válaszolok mindenre.

Hipnózis után

Viszonylag hosszabb idő telt el az utoljára megírt postom óta. Ennek az az oka, hogy a korábban említett hipnózis után meglehetősen összezavarodtam. Rengeteg információt kellett feldolgoznom és értelmeznem. Illetve konfliktus helyzetbe kerültem saját magammal. Ezeket a dolgokat pedig mindenképpen tisztáznom kellett ahhoz, hogy érthetően tudjak írni a történtekről. Valamint alapos kutatást akartam végezni a post írása előtt.


Mielőtt elmentem hipnózisra úgy gondoltam, hogy az ülésen készült hangfelvételből is mutatok részleteket a blogon, azonban hipnózis után erről megváltozott a véleményem mert túl sok személyes dolgot tartalmazott a felvétel. Ezzel korábban nem számoltam. Ám mikor elkezdtem írni ezt a postot úgy gondoltam, hogy csak akkor lehetek kellően hiteles, ha mégis mutatok belőle részleteket. Így összevágtam egy olyan hanganyagot ami még nem túl magán jellegű és érdekes lehet az olvasó számára is.

A hipnózis menete

A hipnózis kapcsán ne csak egy pár órás időtöltésre gondoljunk, ez ugyanis egy teljes napot igénybe vevő tevékenység amire előtte nem árt felkészülni.


Egy szimpla beszélgetéssel kezdtük az alkalmat. Ennek célja az volt, hogy a hipnotizőr jobban megismerjen és ennek köszönhetően megfelelően tudjon vezetni illetve jó kérdéseket tudjon feltenni az ülés során. Ezt követte maga a hipnózis

Én bemelegítésnek hívom azt az első nagyjából 15 percet amíg eljutottam egy nyugodt relaxált állapotba. Ez az állapot hipnózis során ingadozott, hol nyugodtabb hol feszültebb voltam. Utóbbi a bizonytalanság érzetemből adódott, mert nem tudtam, hogy tulajdonképpen mi fog velem történni hipnózis során. Volt, hogy nagyon erős meleg hullám söpört végig rajtam, volt hogy a fejem teteje kezdett zsibbadni.

A rövid bevezető szakaszt követően úgy éreztem hogy belecsöppentem egy ismeretlen környezetbe. Nem tudtam, hogy ki vagyok, hol vagyok, vagy hogy milyen évet írunk. Aztán folyamatosan elkezdett felépülni a történet, és egyre magabiztosabb lettem. Ezeket a víziókat tekintik bizonyos csoportok előző életből származó emlékeknek, és a beszélgetésünk ezen részéből vágtam ki néhány részletet. Fontos megemlíteni, hogy ez tényleg egy összevágott hanganyag, ahol a téma váltás hirtelennek és gyorsnak tűnhet. Valójában ez sokkal lassabban zajlott. Lényegében egy egész életet és egy élet tapasztalatait tekintettük át. A felvételen is hallható, ahogyan “öregszek” úgy válik a hangom egyre mélyebbé ércesebbé, és válok egyre érdektelenebbé. A történet az 1700-as évek Franciaországában játszódik. A felvételen Nagy Karolin 2. szintű QHHT hipnotizőr és én vagyok hallható. (A QHHT jelentéséről egy későbbi posztomban fogok írni.)

A hipnózis második felében a terapeuta közvetlenül a tudattalannal társalog, ilyenkor az alany automatikusan elkezd E/3 személyben beszélni magáról, és egyfajta kívülállóként tekint magára. Ebben az állapotban előjöhetnek igazán mélyen rejlő gondolatok és magyarázatok bizonyos tetteinkre vagy viselkedésünkre. Illetve további "életekbe" nyerhetünk betekintést.

Az első napok hipnózis után

Az ébredésem után szinte sokkos állapotba kerültem. Lényegében órákig nem beszéltem senkivel a környezetemben a történtekről mert én magam sem tudtam igazán felfogni, hogy mi zajlott pontosan. Egyszerűen annyira összezavarodtam, és annyira sok információt kaptam, hogy az agyam – vagy inkább a tudatom – nem győzte felfogni. Napokkal később, ahogy ez a sokk hatás kezdett elmúlni eszembe jutott az Eredet (Inception) című film. Ahhoz tudnám leginkább hasonlítani a leírt érzést, mint mikor a film szereplői felébrednek a váróban töltött hosszú évek után. Leginkább egy zombihoz hasonlítanám magam, aki mögött mintha egy élet tapasztalatai lennének és keresi a helyét a nagyvilágban. Próbáltam felfogni ezt az egészet, de nem sikerült. Időnként jöttek bevillanások, voltak pillanatok amikor azt hittem, most már mindent értek, aztán jöttek olyan pillanatok amikor legszívesebben elsírtam volna magam. Éreztem és tudtam, hogy valami történt, csak nem tudtam mi, vagy mit kezdjek a helyzettel.

A kételyek

Alapvető szkepticizmus volt bennem a hipnózissal  kapcsolatban, ám még több kétely merült fel bennem a hipnózist követő napokban. Ezek többsége arra irányult, hogy amit láttam az pusztán képzelgés.

Vannak olyan emberek akik keveset álmodnak, és nehezen tudnak elképzelni, vizualizálni tárgyakat. Ezek az emberek hipnózis után általában úgy érzik, hogy valami fantasztikus történt velük, és olyan dolgokat láttak, amit el sem tudtak volna korábban képzelni. Nos ez az én helyzetemben egyáltalán nem így volt. Én viszonylag gazdag képzelőerővel rendelkezek. Designer vagyok, tehát a munkám része, hogy olyan dolgokat képzeljek el, amik még nem is léteznek. A hipnózis során pedig semmi olyat nem láttam, amiről azt gondolnám, hogy ne tudnám elképzelni, vagy az agy ne lenne képes elképzelni. Főleg manapság, amikor az internet és a TV segítségével szinte otthon a foteledből megismerkedhetünk az egész világgal és annak történelmével.

Másrészről kicsit másmilyen kép élt bennem általánosságban véve a hipnózisról. Egy sokkal mélyebb, öntudatlanabb állapotnak képzeltem. Amin én voltam azt sokkal inkább nevezném egy nyugodt relaxált állapotnak. De ez annak is köszönhető, hogy első alkalomról volt szó. A hipnózis végén „beprogramoztunk“ nálam egy szót aminek a segítségével már sokkal hamarabb és mélyebb állapotba kerülhetek a következő alkalommal.

A hipnotizőrök magyarázata a kételyeimre

A hipnotizőrök alapvetően a kételyeket az egónak tulajdonítják. A “Nagy Főnököt” félreállították és kihagyták egy játékból, ami neki nem igazán kedvére való. Márpedig ő nem járul hozzá efféle partizánkodáshoz és megvétózza annak  teljes valósságát.

Szerintük a kételyek alapvetően mindig ott lesznek, és ez az agyunk kognitív és elemző funkciójának köszönhető. Az agy képtelen elfogadni azt a helyzetet, amikor nem ő tartja kézben a gyeplőt. Hipnózis során az agynak olyan területei aktiválódnak – ezt a lenti kép mutatja – amelyek alap esetben nem. A kételyek tehát abból erednek, hogy az agy nem képes elfogadni valós dolognak azt amit önmagától nem tud előállítani és irányítani. Az, hogy ez a magyarázat elfogadható-e vagy valós-e nem tudom. De ettől a kételyek még ugyanúgy megmaradtak, csak az idő előrehaladtával teljesen lényegtelenné váltak. De mielőtt ennek megmagyarázására rátérnék még van egy témakör, amit meg kell említenem.

Ellenőrző kérdések

Egy spanyol hipnotizőr mondott nekem 5 ellenőrző kérdést, amik szerinte segíthetnek nekem a kételyeket illetően magyarázatot találni. Ezeket itt a posztban fogom megválaszolni és így talán közelebb kerülhetünk az igazsághoz is.

1. A regressziós hipnózis előtt gondoltad volna, hogy ez az élet fog előjönni amit láttál vagy sem? Gondolj a korszakra, ruhákra, családi körülményekre, a környezetre, a munkára és a személyiségi jellemzőkre.

Nem volt túl sok elképzelésem arról, hogy mit fogok látni, de a válaszom mégis egy határozott nem a kérdésre. Úgy gondoltam, hogy időben sokkal közelebb leszek a jelenhez. Megfordult a fejemben az első illetve a második világháború ideje és olyan gondolataim is támadtak, hogy látni fogom az akkori családom és gyerekeim és egyéb szoros kapcsolataimat. Azt gondoltam, hogy a közeli dátumnak köszönhetően esetleg nyomozni tudok a látott személyek valós léte vagy nem léte után. De ez lényegében teljesen máshogy történt.

2. A lélektől kapott információk, víziók milyen gyorsan jöttek? Általában a képek és válaszok gyorsabban jönnek mint amikor az ember csak képzeli az adott dolgokat.

Villanás szerűen jöttek az információk. Azt mondhatnám, hogy gondolkodás nélkül, és viszonylag gyorsan kaptam komplex, az egész történetbe beleillő, vagy rám vonatkozó logikus válaszokat és magyarázatokat. Méghozzá olyanokat amelyek tanulsággal is bírnak, vagy mélyen elnyomott tulajdonságaimra világítottak rá.

3. Ellenőrizd az interneten a látott korszakra vonatkozó öltözködési stílusokat, építészetet és a környezetet. Találsz egyezést?

Csak egyezést találtam. Íme néhány kép ami az 1700-as évek Franciaországára jellemző, és amihez meglehetősen hasonló dolgokat láttam én is. Nem mindegyik leírást vágtam be a fentebb hallható részletbe, de még így is találni egyezést.

A jellegzetes kalap, és hasonló öltözék.

A jellegzetes kalap, és hasonló öltözék.

A paróka amit le lehet venni.

A paróka amit le lehet venni.

A hölgyek öltözéke.

A hölgyek öltözéke.

4. Hipnózis során egyszerű a terapeuta utasításait követni, és azt elképzelni amire a terapeuta próbál rávezetni. Volt, hogy ellent mondtál a terapeutának hipnózis során?

Igen többször volt, hogy konkrétan rákérdezett valamire én pedig nemet mondtam, és elmagyaráztam mit látok helyette.

5. Láttál ismerős arcokat hipnózisban? Sokkal könnyebben el tudsz képzelni már többször látott, ismerős arcokat (például rokonokat barátokat) mint ismeretleneket.

Egy ismerős arcot sem láttam.

Megválaszoltam teljesen őszintén a kérdéseket, de valahogy továbbra is úgy éreztem, hogy nekem ez kevés, és nem magyarázat, ezért megvizsgáltam a kérdéseket és a válaszokat más szemszögből is.

1. Bár nem azt kaptam amit gondoltam volna, de voltak olyan jelenetek vagy magyarázatok, amire a hipnózist megelőző beszélgetés során kitértünk. Nem merem egyértelműen kijelenteni, hogy a közvetlen hipnózis előtti beszélgetés nem befolyásolta a víziókat. Viszont nem a fő mondanivalóval kapcsolatos ez a meglátásom, hanem a kevésbé lényeges mellékszálakat érinti. Másrészt így utólag azt is mondhatnám, hogy azért nem láttam családot és gyerekeket a víziómban, mert ezen az életszakaszon még nem estem át, ez még nem történt meg velem, ezért nem tudom elképzelni, hogy milyen lehet az.

2. Tulajdonképpen álmunkban sem gondolkodunk és ott is gyorsan peregnek az események, váltják egymást a képek. De az is csak képzelet, hiszen nem komplett velünk megtörtént eseményeket álmodunk újra, hanem bizonyos emlékképek vagy gondolatok alapján kreálunk egy – olykor zavaros – történetet. Az emlékek származhatnak akár filmbeli jelenetekből is. Lehet, hogy a tudatunkkal lassabban vagyunk képesek elképzelni vagy megalkotni egy kitalált történetet, de a tudattalanunkra ez nem biztos, hogy igaz. Hiszen tulajdonképpen ennek szerepe az állandó ötletek és lehetőségek generálása. Mindezek mellett a tudattalanunk működéséről keveset tudunk még. Ami szembetűnő lehet, hogy míg az álmok sokszor össze-visszák, addig a hipnózisban levő képzelgések logikusak és komplexek. Ebbe egyszerűen nem tudok belekötni.

3. Ezeket korábban megtanultuk az iskolában, láttuk a TV-ben filmekben és videojátékokban is. Az emlékképek innen is származhatnak. Szerintem semmi nem zárja ki azt, hogy a tudattalanunk ne lenne képes ezeket felhasználni alapként egy történet generálásához.

4. Általában a víziók már a kérdések előtt jöttek, ilyenkor természetes szerintem ha ellent mondunk, mert nem azt látjuk, amiről a terapeuta beszél.

5. Tény hogy álmunkban gyakran előfordulnak ismerős arcok, de ugyanígy ismeretlenek is. Olyan is előfordul, hogy álmunkban nem úgy látjuk az ismerős személyt, mint ahogy valójában kinéz, de tudjuk róla, hogy ő az. Itt ilyen azonban nem volt. Senki nem volt ismerős egy kicsit sem.

A következtetés/megvilágosodás

Mindenképpen próbáltam reálisan gondolkodni a témát illetően és mivel a kételyeimet semmi nem volt képes eltörőlni teljes mértékben így elfogadtam azokat. Később aztán rájöttem, hogy lényegtelenek. Nem számít, hogy valóban egy előző életet, vagy a tudattalanom által generált történetet láttam. A hipnózis ugyanis olyan mélyen rejlő, már-már rejtett tulajdonságaimra világított rá amikkel én magam sem mertem korábban szembenézni. (Itt nem az összevágott hangfelvételre kell gondolni, ezeket a mélyebb mondanivalókat kihagytam a szerkesztés során. Illetve ezek többsége a hipnózis második felében jött elő.)

A hipnózis során különböző üzeneteket kaptam, amiket meg kellett értenem. Hogy kitől kaptam őket? Saját magamtól. A tudattalanomtól. Mélyen belém rögzült és elraktározódott tulajdonságaimra és hibáimra vezetett rá. A hipnózis után pedig rákényszerültem, hogy ezekkel foglalkozzak, ami egy meglehetősen nehéz feladat. Napokig bántott, szinte kínzott és gyötört az amit mondtam, és amit vissza hallottam a felvételen. Olyan érzés ez, mint amikor valaki nagyon komolyan kritizál téged és amíg nem érted meg a szándékát, addig csak bánkódsz a dolgon. Csak most ez a valaki a tudattalanod volt, vagyis te magad. A legnagyobb kritikusod saját magad vagy. Kíméletlenül képes vagy olyan hibáidra rámutatni amikkel addig próbáltál tudatosan legkevésbé törődni, amiket szó szerint eltemettél magadban.

Napoknak és heteknek kellett eltelni ahhoz, hogy a komplex összetett üzenetet megértsem. Itt nincs szó semmilyen belebeszélésről. Olyan sok az információ, hogy többször vissza kellett hallgatnom a teljes felvételt ahhoz, hogy minden világossá váljon.

A hipnózisra most már inkább egy pszichológiai kezelésként tekintek, ahol tényleg lényegtelen, hogy az ember fikciót vagy emlékeket lát. Problémákkal mindannyian küzdünk, és ha ezek szőnyeg alá söprése helyett a megoldást keressük akkor a tapasztalataim alapján ebben nagyon sokat tud segíteni a regressziós hipnózis. Nem utolsó sorban sokkal jobban megismered saját magad, és részese lehetsz egy nem mindennapi utazásnak.

Hipnózisnak vetem alá magam II.

Korábban már írtam arról, hogy hipnózis ülésnek leszek alanya. Míg az a bejegyzés a hipnózisról általánosságban szólt, ez lényegesen személyesebb lesz. Mindenesetre azt javaslom, hogy ennek a postnak az elolvasása előt, mindenképpen olvasd el a korábbi bejegyzésemet, hogy jobban megértsd miről van szó.

Tudni érdemes rólam, hogy alapvetően első hallásra/látásra kevés dolgot utasítok el, még akkor is ha az adott téma komolyan megkérdőjelezhető. Ha érdekel, akkor igyekszem saját magam kipróbálni, utánajárni és kideríteni, hogy mi lehet az igazság az adott dolog mögött. A kutatásom tárgya most a regressziós hipnózis lesz.

Mi az a regressziós hipnózis?

Vannak olyan szakemberek a témában, akik már magát a regressziós hipnózis kifejezést is elutasítják bizonyos okok miatt, ám azért maradtam mégis ennél a meghatározásnál mert alapvetően nem találtam mást helyette a magyar nyelvben.

A regresszió szó visszalépést, visszaesést, visszafelé mozgást jelent. A hipnózis pedig ahogy korábban már leírtam egy módosult tudatállapot, amelyben a tudattalanból nyerhetünk ki információkat. Mit jelent ez a kettő együtt? A regressziós hipnózis során alapvetően az időben visszafele haladva vagyunk képesek információhoz jutni a tudattalanunkból. Ez akár magzati korig visszamenőleg lehetséges. Ám van egy csavar a dologban. Megfelelő mélységű hipnózisban az emberek képesek olyan eseményeket vizualizálni, amelyek körülményei nem az ő életükhöz köthetőek. A környezet (épületek, használati tárgyak) és az emberek kinézetének (öltözködésük, frizurájuk) jelzői az adott alany születése előtti időkre jellemző. Ezekről a képzetekről tartják bizonyos csoportok azt, hogy előző élet(ek)ből származó emlékek.

A szakmát de még a társadalmat is meglehetősen megosztja az a kérdés, hogy mit is látunk ebben az állapotban és amit látunk az valós-e? Hogyan kerültek a tudattalanunkba ezek az információk? Valóban emlékek vagy a képzeletünk szüleménye?

Elsőként a személyes véleményemet írnám le. Minden szempontból izgalmasnak tartom ezt az utazást. Ha valóban emlékek törnek fel belőlünk akkor az bámulatos lehetőségeket tár fel elénk, ha pedig fiktív képzetek jelennek meg, az az elménket olyan megvilágításba helyezi, amiről mindenképpen érdemes többet megtudnunk. Mivel egy létező jelenségről van szó, beszélni kell róla, hogy jobban megismerjük mi húzódhat a háttérben.

Már csak azért is érdekes ez a kérdéskör, mert mély hipnotikus állapotban az alanyok olykor egészen különös dolgokról adnak beszámolót. Számos esetben előfordult olyan jelenség, hogy egy alany hipnózisban folyékonyan beszélt valamilyen – számára addig ismeretlen – idegen nyelven. Emellett előfordult olyan is, hogy egy hölgy hipnózisban meglepő részletességgel magyarázta el egy II. világháborús repülőgép felépítését és működését. Önmagát pedig egy repülőgép szerelő képében látta a háborúban. Állítása szerint soha nem foglalkozott a témával. Fikció vagy emlék? Ha emlék akkor honnan jön? Valóban egy korábbi életből vagy egy tv-ben látott dokumentumfilmből? Ennek az állításnak az ellenőrzéséről már nem találtam semmilyen információt, pedig úgy vélem, hogy alapvetően nem lenne nehéz kideríteni, hogy a hipnózisban említett repülőgép felépítése valóban megfelel-e az elmondottaknak. Ám ha ezeket az információkat a hölgy (mostani) élete során raktározta el, akkor az komoly kérdéseket vet fel az agyunk működésével kapcsolatban.

Ezeken kívül nem csak a kijelentésekben figyelhetőek meg furcsaságok. Szinte a legtöbb alkalommal előfordul, hogy a hipnotizált alany személyisége teljesen megváltozik. Gondolok itt a modorára, mimikájára de nagyon sok esetben a hangja is eltorzul. Ezek a reakciók egészen széles kálán mozognak. Lehet ez gyermekien ártatlan de akár agresszív is. Akárhányszor erre gondolok, szinte minden esetben eszembe jut a disszociatív személyiség, amit gyakran összekevernek a skizofréniával. Egyébként ezt a betegséget szintén hipnózissal tudják kezelni.

"A disszociatív kórképek csoportjába tartozó pszichiátriai zavar, melynek meghatározó jellemzője hogy az egyénnek két vagy (az esetek felében) több elkülönült személyisége van saját névvel, emlékezettel, melyek között kisebb-nagyobb mértékű átjárás lehetséges." - Wikipedia

Erről a betegségről még lényegesen keveset tud az orvos tudomány. Lehetséges hogy a hipnózisban tapasztaltaknak köze lehet ehhez a kórhoz? Lehet valahol mélyen mindannyian disszociatív személyiségzavarral kűzdünk? Azt tudom elképzelni, – és ez tényleg csak egy személyes vélemény – hogy a korábban említett posztomban levő tudat és a tudattalant elválasztó szűrő ezeknél a betegeknél egy kicsi lyukasabb a kelleténél, így olyan információkat is átenged, amelyeket a tudat nem tud megfelelően kezelni.

De térjünk vissza a valóság kontra fikció kérdéskörhöz. A filozófiában két fontos fogalom létezik: az igazság és a valóság. Ha én valamit látok és megtapasztalok az nyilván igaz, hiszen látom de nem biztos, hogy az a valóság is. Van egy kis anekdota ami ide kapcsolódik és nekem nagyon tetszik. Ha megkérdeznélek, hogy mit látsz most a számítógéped kijelzőjén valószínűleg azt mondanád, hogy karaktereket. Ez igaz is, de valójában nem ezt látod. Valójában a képernyőn az elektronsugár villózását látod. Innen viszont már egy egészen más irányba is elindulhatnánk, – bár ezt most nem tesszük – ami azt a kérdést boncolgatja, hogy mi a valóság?

Ebből a posztból sem maradhat ki a materialista megközelítés. Egy olyan elmélet terjed a témával kapcsolatos blog szférában, ami szerint ezek az emlékképek valós képek, csak nem a sajátunké, hanem őseinké, amik azért öröklődtek, hogy egyfajta “leckeként” szolgálják a jövőbeni generációt. Nos ez az elmélet még meglehetősen újszerű, és nem teljesen kiforrott, de a lényege, hogy az anyag képes DNS útján átadni élettapasztalatokat. Ezzel csak egyetlen probléma van. Jelenlegi tudásunk szerint az evolúciós fejlődés ettől lényegesen lasabb.

A szkeptikusoknak van egy olyan csoportja, akik kuruzslásnak tartják a regressziós hipnózist. Hogy én mit gondolok erről? Mint ahogy a hipnózist sem, úgy ezt sem tartom annak. Persze ennek feltétele, hogy megfelelő szakembert válasszunk. Szerintem lényegtelen, hogy a hipnozisban látottak valóban megtörtént emlékek vagy csak fikciók, ha a személyiségünk ezáltal gazdagszik, és pozitívan változik, akkor azt én hasznosnak ítélem meg.

Rendkívül fontosnak tartom megjegyezni, hogy ha érdekel a téma és te is ki szeretnéd próbálni a hipnózisnak ezen fajtáját, nyugodtan vedd fel velem a  kapcsolatot emailben, és kérdezz bátran. Ugyanis ez egy olyan területe a hipnózisnak, amit ha nem megfelelő szakember végez akár kárt is okozhat benned. Fontos, hogy valóban képzett szakembert válassz, ami Magyarországon meglehetősen nehéz feladat. Email címem: ramonabarkoczi@spliceart.com

Hipnózisnak vetem alá magam

Lassan 3 hónapja készülök arra, hogy alanya legyek egy hipnózis ülésnek. Ebből 2 hónap azzal tellt, hogy megtaláljam az ülést levezető megfelelő terapeutát, 1 hónapot pedig várakozással és felkészüléssel töltöttem. Mivel ez a téma meglehetősen érdekel, így kutakodtam egy kicsit. Mielőtt leírnám, hogy pontosan milyen hipnózisra megyek és indokolnám az elszántságomat, előszőr a vizsgálódásaimról írnék.

A hipnózis a módosult tudatállapotok közé tartozik. Módosult tudatállapot során a szokványoshoz képest megváltozik a mentális működés. Ide sorolhatjuk még az alvást vagy a meditációt is. A hipnózist még ma is elég sok kérdés övezi körül, de a témában köré épülő alap kifejezéseket is. 

A tudat

A tudat az a fogalom, aminek a létezéséről mindenki tud, de igazán senki nem tudja, hogy mi az. Ha alapos kutatásba kezdünk, akkor rájöhetünk, hogy ennek a szónak nem létezik egyértelmű definíció-szerű meghatározása. Alapvetően a tudat szóval szoros rokonságban levő lélek, szellem és elme fogalmakkal is ugyanez a helyzet. Bizonyos leírásokat lehet találni e szavakról ám ezek nem ellentmondás mentesek egymással szemben. Talán azt is állíthatnánk, hogy a tudatnak annyi fogalmi meghatározása létezik, ahány ember eddig a témával foglalkozott. Számos lexikonban és enciklopédiában is úgy próbálnak meg a szónak magyarázatot adni, hogy közben kerülni próbálják a pontos fogalmi meghatározását. Néhány példa erre:

"A tudat az élőlények viselkedésének leírásakor használt fogalom, amellyel az un. tudatos gondolkodást foglaljuk össze egy szóban, mintegy entitásként gondolva rá. A tudat helyett tehát inkább a tudatos gondolkodást lehet könnyebben meghatározni. Vagy még inkább a tudatos viselkedést vagy élőlényt." - Wikipedia
“ A tudat legáltalánosabb jelentésében az a tulajdonsága a lelki életnek, melynél fogva tudomásunk van lelki életünk jelenségeiről, ami se magyarázat, se definició, csak ismétlése annak, ami a szóban foglaltatik: Tudat = valaki tud valamit. … a lelki élet definiálhatatlan sajátossága.” - Pallas Nagylexikon
“A tudat az emberre ható külső környezet eszmei képe, az objektív valóság szubjektív formában történő visszatükrözése.” - Lapoda Multimédia kislexikon

Ahhoz képest, hogy köznapi értelemben véve viszonylag gyakran használjuk a tudat szót, nem gondoltam volna, hogy ennyire lehetetlen egyértelműen megmagyarázni, hogy mit is jelent valójában. Mindenesetre jól el lehet mélyülni csak ennek az egy szónak a tanulmányozásában.

Ha kicsit vissza akarok utalni a vallásos illetve az ateista bejegyzéseimre, akkor ebben a témakörben is elmondhatom, hogy a két oldal ellentétes nézetei itt is megfigyelhetőek. Bizonyos vallások a szellemet Isteni eredetűnek ítélik meg, vagy úgy gondolják hogy Isten a tudatban létezik. A materialista filozófiában viszont az anyag létezését tekintik elsődlegesnek, a szellemre és a tudatra pedig az anyagfejlődés részeként tekintenek. Olvastam azonban olyan szemléletmódról is, ahol a tudatot – vagy a szellemet – az anyag ellentéteként ismertetik és ami szerint az élőlények a két ellentétpár közötti egyfajta köztes átmenetekként léteznek.

A tudósok a tudatra mint az agy produktumára tekintenek. Nem csoda, hogy nem találunk pontos magyarázatot rá, hiszen az agyunk működéséről is még keveset tudunk. A tudatos agy pedig a tudomány egyik legnagyobb megoldatlan kérdése. Milyen érdekes, hogy már a világűrről is számos információval rendelkezünk, ám saját magunkat még mindig nem ismerjük igazán.

David J. Chalmers – ausztrál filozófus és a kognitív tudományok szakértője – szerint az igazán nehéz kérdés az, hogy "mi az a fizikai effektus amely a tudatosság szubjektív tapasztalását előidézi.” Hogyan működünk, és miért váltanak ki belőlünk érzelmeket a külvilágból érkező ingerek?

A tudattal kapcsolatos elméletek szinte végtelen számúak, azok elemzéséből könyveket lehetne írni, nem pedig egy blogposztot, így hát térjünk is vissza az eredeti kiindulóponthoz, a hipnózishoz. Hipnózis során az alany tulajdonképpen egy öntudatlan állapotba kerül úgy, hogy a hipnotizőr "kikapcsolja" a tudatát így közvetlenül a tudattalant tudja megszólítani.

A tudattalan

Ezt a szót talán nagyobb kérdések övezik körül mint a tudatot. Míg a tudat létezése a hétköznapi ember számára megérthetőbb, addig a tudattalan létezése kevésbé.

A XIX. század filozófusai és pszichológusai arra a következtetésre jutottak, hogy az emberek cselekedetei mögött nem minden esetben a tudat áll. Akár indítékukat akár céljukat vizsgálták meg, rájöttek, hogy bizonyos cselekedeteket még maguk a cselekvők sem képese tudatosan megmagyarázni. Lényegében nem tudják, hogy valamit miért csináltak úgy ahogy. Ugye ismerős az a szóhasználat, hogy valaki ösztönösen cselekszik valamit? Nos most erről fogok bővebben írni.

Ha a tudattalan szót említem, akkor kihagyhatatlan Sigmund Freud nevének megemlítése. Ő volt az első, aki a tudattalannal foglalkozni kezdett. Hisztériától szenvedő nőket próbált gyógyítani kezdetben hagyományos orvoslással. Mivel semmilyen szervi vagy idegrendszeri betegségre nem tudta visszavezetni az adott problémát, lelki eredetűnek ítélte azt meg. Így jutott el ahhoz a következtetéséhez, hogy a lélek nem egységes, vagyis több részből áll. Ezek a részek pedig konfliktusba kerülhetnek egymással, majd ezek a konfliktusok állandósulhatnak. Freud modellje szerint a lélek három részből épül fel. Ezek a tudat, a tudattalan és a tudatelöttes. Vizsgálatai során megállapította, hogy a tudattalan a léleknek azon része amely önálló, vagyis saját elveket és célokat követ. Tartalmai lényegében különböző formába rendezett ösztönök. Ezek lehetnek emlékek és vágyak, amik vagy velünk születettek vagy valamilyen érzelmi elfolytás következtében odakerültek. Például egy velünk megtörtént tragédia körülményeit képes a tudattalanunk elraktározni úgy, hogy a tudatunk képtelen legyen pontosan felidézni. Ez a tudatnak egyfajta védekező mechanizmusa.

Ezek között a részek között egyfajta határvonal húzódik meg, amelyre azt is mondhatnám, hogy olyan mint egy szűrő. Így információk szivároghatnak át a tudatból a tudattalanba vagy fordítva. Amikor elkezdünk módosult tudatállapotba kerülni – elég ha az elalvás előtti fázisra gondolunk – akaratlanul előjöhet néhány a tudattalanban rejlő információ. Bár a tudattalan nincs jelen a tudatba, mégis képes hatni rá. Akkor van baj, ha olyan információk jutnak át a tudattalanból a tudatba, amelyeket a tudat képtelen elviselni vagy elfogadni. Ez viszont súlyos betegségeket vagy úgynevezett pszichozist is előidézhet.

"Az elmebaj, vagy pszichózis (psychosis) az elmegyógyászatban használt fogalom, aminek széles körü jelentése van. Többnyire olyan pszichiátriai betegségekre alkalmazzák, amikor a beteg elveszíti kapcsolatát a valósággal, téveszméi és érzékcsalódásai vannak." - Wikipedia

Ami még érdekes lehet – főleg az én szempontomból – hogy a tudattalan nem ismeri a logika törvényeit és az időt. Nagyon jó példák lehetnek erre az álmok. Bármilyen furcsa dolog is történik velünk álmunkban azt mégis valóságosnak gondoljuk amíg álmodunk. Illetve az idő érzékünk is képes becsapni minket. Az álmok egyébként egy külön kérdéskörbe tartoznak, amikről minden bizonnyal még fogok írni.

Mivel nem vagyok pszichológus ezért úgy vélem hogy e szavakkal kapcsolatban ennyi ismertetés elegendő lehet ahhoz, hogy magát a hipnózist könnyebben megértsük. Mivel a hipnózis egy módosult tudatállapot, ezért lehetőségünk van arra, hogy ebben az állapotban információt nyerjünk ki a tudattalanunkból. Meglepő, hogy hipnózisban milyen pontosággal lehet leírni az általunk látott világot. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a tudattalanunk képes minden egyes velünk történt eseményt részletekbe menően elraktározni, amelyek ebben a hipnotikus állapotban előhívhatóak.

A rám vonatkoztatott hipnózisról a következő postban fogok írni, ami már lényegesen érdekesebb lesz, ugyanis elkezdem feszegetni a saját határaimat.